Бројно стање ученика и одељења

Разред

Број одељења

Број ученика

Просечан број  ученика по одељењу

I

5

141

28,2

II

6

165

27,5

III

6

157

26,17

IV

6

159

26,5

Укупно I -  IV

23

622

27,04

V

6

154

25,17

VI

6

151

25,17

VII

6

168

28

VIII

6

150

25

Укупно V-VIII

24

623

25,96

УКУПНО   I-VIII

47

1245

26,49