Бројно стање ученика и одељења

Разред

Број одељења

Број ученика

Просечан број  ученика по одељењу

I

6

163

27,16

II

6

156

26

III

6

161

26,83

IV

6

150

25

Укупно I -  IV

24

630

26,25

V

6

151

25,17

VI

6

167

27,83

VII

6

150

25

VIII

6

166

27,67

Укупно V-VIII

24

634

26,45

УКУПНО   I-VIII

48

1264

26,33