Бројно стање ученика и одељења

Разред

Број одељења

Број ученика

Просечан број  ученика по одељењу

I

6

164

27,3

II

5

124

24,8

III

5

141

28,2

IV

6

165

27,5

Укупно I -  IV

22

594

27

V

6

156

26

VI

6

154

25,7

VII

6

146

24,3

VIII

6

154

25,7

Укупно V-VIII

24

610

25,5

УКУПНО   I-VIII

46

1204

26,2