Бројно стање ученика и одељења

Разред

Број одељења

Број ученика

Просечан број  ученика по одељењу

I

6

155

25,83

II

6

159

26,5

III

6

150

25

IV

6

150

25

Укупно I -  IV

24

614

25,58

V

6

171

28,5

VI

6

153

25,5

VII

6

167

27,83

VIII

7

190

27,14

Укупно V-VIII

25

681

27,24

УКУПНО   I-VIII

49

1295

26,63