Чачак, Србија
Понедељак - Петак 7:30-19:30

Посебни протокол за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања ОШ "Милица Павловић" Чачак link

Прилог линкови са материјалима

Видео обука о примени Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

https://www.youtube.com/watch?v=XIVXRxiSYwk

Национална платформа „Чувам те

(На платформи су постављене обуке за наставнике, родитеље и ученике, као и други ресурси за превенцију насиља и дискриминацију)

https://cuvamte.gov.rs

Водич „Деца у дигиталном добу“ који је намењен запосленима у образовању, родитељима, старатељима и свима који раде са децом, учествују у њиховом васпитању и образовању и желе да се информишу о томе на које начине могу да допринесу безбедном и конструктивном коришћењу дигиталних уређаја и интернета код деце предшколског и млађег школског узраста:

http://ucpd.rs/dokumenti/vodic--deca-u-digitalnom-dobu.pdf

Цртани филмови за децу који обрађују више тема,укључујучи и тему понашања на интернету и нежељеног (штетног) садржаја:

https://digitalni-vodic.ucpd.rs/crtani-filmovi/

Онлајн обука „Деца и интернет”http://moodle.ucpd.rs/course/index.php?categoryid=2&lang=sr_lt и квиз за одрасле на тему безбедног коришћења интернета https://digitalni-vodic.ucpd.rs/kviz/

Портал је тематски подељен, а једна тема је о интернет предаторима: https://digitalni-vodic.ucpd.rs/internet-predatori/