Пријем родитеља

 

Пријем родитеља за млађе ученике  

 

Разред и

одељење

   Одељењски старешина

Смена

Дан отворених врата

I-1

Јанковић Мара

Црвена

Четвртак 3. час

I-2

Петровић Јовановска Биљана

Црвена

Четвртак,2. час

I-3

     Дамљановић   
     Гордана, 
     Габоровић 
     Катарина

Црвена

Плава

Среда 4.час

I-4

Поповић Ненад

Плава

Среда 3.час

I-5

Ђорђевић Биљана

Плава

Среда 4. час

II-1

Дуканић Александра

Црвена

Петак 2. час

II-2

Бабовић Ирена

Црвена

Среда 2. час

II-3

Ковачевић Снежана

Црвена

Среда 3. час

II-4

Аћимовић Милена

Плава

Среда 5. час

II-5

Кукић Мира

Плава

Петак 1.час

III-1

      Милисављевић          Душица

Црвена

Понедељак
3.час (1.група)
1.час(2.група)

III-2

Ђоковић Горица

Црвена

Понедељак, 3.час

III-3

Опарница Светлана

Црвена

Понедељак (1130-1230)

III-4

Петровић Лела

Плава

Среда (1200)

III-5

Перуничић Гордана

Плава

Петак 3. час (1. група)

III-6

Јовановић Наташа

Плава

Понедељак 2.час(2.група)

IV-1

Јеротијевић Весна

Црвена

Среда 3.час

IV-2

Томовић Анђелка

Црвена

Уторак 2. час

IV-3

      Поповић Тања

Црвена

Петак 2.час(1.група)

IV-4

Анђелковић Весна

Плава

Понедељак 4. час

IV-5

Кораксић Маја

Плава

Четвртак (1210)

IV-6

Бабић Снежана

Плава

Уторак (1215)

 

Пријем родитеља за старије ученике  

 

Разред и

одељење

Одељењски старешина

Смена

Дан отворених врата

V-1

Шипетић Зорица

Црвена

Четвртак, 2. час

V-2

     Курћубић 
     Маријана

Црвена

Уторак, 2. час

V-3

Божовић Јована

Црвена

Плава

Четвртак, 2. час

Четвртак, 3. час

V-4

Раденовић Срђан

Плава

Четвртак, 2. час

V-5

Радишић Ивана

Плава

Среда, (међусмена)

V-6

Вуловић Бојана

Плава

Среда, 3.час

VI-1

Симовић Оливера

Црвена

Четвртак (међусмена)

VI-2

Секулић Ивана

Црвена

Понедељак, 3. час

VI-3

      Трифуновић              Маријана

Црвена

Петак, 4. час

VI-4

Митровић Јана

Плава

Среда, 2. час

VI-5

Ускоковић Брковић Биљана

Плава

Понедељак, 3.час

VI-6

Славковић Виолета

Плава

Уторак, 5.час преподне

VII-1

Маринковић Мирјана

Црвена

Уторак, 2. час

VII-2

Чоловић Igunangelo Јаворка

Црвена

Четвртак, 3.час

VII-3

Грујанац Јелена

Црвена

Уторак, 1. час

VII-4

Чоловић Радојица

Плава

Среда, 3.час

VII-5

Ђорђевић Тања

Плава

Петак, 3.час

VII-6

Капларевић Младен

Плава

Четвртак, 4.час

VIII-1

Миловановић Зорица

Црвена

Уторак, 3.час

VIII-2

      Марковић                  Маријана

Црвена

Понедељак, 2.час

VIII-3

       Крупеж                     Оливера

Црвена

Петак, 2.час

VIII-4

Јововић Јелена

Плава

Уторак, 2. час

VIII-5

Симеуновић Лела

Плава

Уторак, 4.час (1.група)

VIII-6

Томић Ивана

Плава

Уторак, 4. Час(2.група)