Пријем родитеља

 Пријем родитеља за млађе ученике   

Разред и

одељење

    Одељењски старешина

Смена

Дан отворених врата

I-1

Весна Јеротијевић

Црвена

Четвртак, 2. час

I-2

Анђелка Томовић

Црвена

Уторак, 2. час

I-3

        Горан Милисављевић

Црвена

Четвртак, 5.час

I-4

Весна Анђелковић

Плава

Уторак, 5.час

I-5

Маја Кораксић

Плава

Четвртак, 5. час

I-6

Снежана Бабић – Јасмина Ћирјаковић

Цело-дневна

Уторак, 16.30

II-1

Мара Јанковић

Црвена

Четвртак, 2. час

II-2

Биљана Петровић Јовановска

Црвена

Уторак, 3. час

II-3

Гордана Дамљановић – Катарина Габоровић

Цело-дневна

Среда, 2. час

II-4

Ненад Поповић

Плава

Среда, 3 час

II-5

Биљана Ђорђевић

Плава

Понедељак, 2.час

III-1

      Александра Дуканић

Црвена

Понедељак, 2.час

III-2

Ирена Бабовић

Црвена

Понедељак, 3.час

III-3

Снежана Ковачевић

Црвена

Среда, 3. час

III-4

Милена Аћимовић

Плава

Четвртак, 3. час

III-5

Мира Кукић

Плава

Четвртак, 2. час

IV-1

Душица Милисављевић

Црвена

Понедељак, 3.час

IV-2

Горица Ђоковић

Црвена

Среда, 4. час

IV-3

       Светлана Опарница

Црвена

Среда, 3.час

IV-4

Лела Петровић

Плава

Уторак, 6. час

IV-5

Гордана Перуничић

Плава

Четвртак, 5. час

IV-6

Наташа Јовановић

Плава

Петак, 2. час

Пријем родитеља за старије ученике  

Разред и

одељење

Одељењски старешина

Смена

Дан отворених врата

V-1

МаријанаМарковић

Црвена

Понедељак, 2. час

V-2

       Драгана Јекић Дамјановић

Црвена

Уторак, 2. час

V-3

Оливера Крупеж

Црвена

Петак, 3. час

V-4

Јелена Јововић

Плава

Четвртак, 2. час

V-5

Лела Симеуновић

Плава

Петак, 3.час

V-6

Ивана Томић

Плава

Петак, 3.час

VI-1

Зорица Шипетић

Црвена

Четвртак, 2. час

VI-2

Маријана Курћубић

Црвена

Среда, 3. час

VI-3

       Јована Божовић

Црвена

Уторак, 3. час

VI-4

Срђан Раденовић

Плава

Понедељак, 4. час

VI-5

Ивана Радишић

Плава

Петак, 3.час

VI-6

Бојана Вуловић

Плава

Среда, 3.час

VII-1

Оливера Симовић

Црвена

Четвртак, 4. час

VII-2

Ивана Секулић

Црвена

Четвртак, 2.час

VII-3

Маријана Трифуновић

Црвена

Уторак, 3. час

VII-4

Јана Митровић

Плава

Четвртак, 3.час

VII-5

Биљана Брковић Ускоковић

Плава

Петак, 3.час

VII-6

Виолета Славковић

Плава

Четвртак, 4.час

VIII-1

Мирјана Маринковић

Црвена

Петак, 2.час

VIII-2

       Јаворка Чоловић Иаквинанђело

Црвена

Четвртак, 5.час

VIII-3

       Јелена Грујанац

Црвена

Понедељак, 5.час

VIII-4

Радојица Чоловић

Плава

Четвртак, 3. час

VIII-5

Тања Ђорђевић

Плава

Уторак, 4.час

VIII-6

Младен Капларевић

Плава

Петак, 4. Час