КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За доделу уговора за јавну набавку радова
"Текуће поправке и одржавање објеката"

Опширније...

PROJEKAT „PODIZANJE KVALITETA NASTAVE PRIMENOM PROJEKTNE METODE“

U okviru programa Erasmus + koji se odnosi na finansiranje projekata u obrazovanju, školi je odobren projekat „Podizanje kvaliteta nastave primenom projektne metode“. Naši nastavnici će tokom sledeće školske godine putovati u Englesku, gde će imati priliku da se upoznaju sa primerima iz prakse, a sve u cilju unapređenja same nastave sa akcentom na učeniku kao aktivnom učesniku.

„ОД ПРЕДРАСУДА И СТЕРЕОТИПА ДО ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И НАСИЉА“

5

У ОШ “Милица Павловић“ Чачак одржавају се већ неколико месеци радионице „Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“. Наставници и ученици ове школе прошли су обуку за извођење радионица у Регионалном центру Чачак уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Ужичког центра за права детета.

Опширније...

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Опширније...

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА

Опширније...